At the pub fri night

At the pub fri night


Nah nah nah…. nah nah

Nah nah nah…. nah nah


Me in the shower.. With the power cuts

Me in the shower.. With the power cuts


Beautiful lighting storm

Beautiful lighting storm


Watch your back


They are watching you..


Damn right bitches (fuckyehfreddy)

Damn right bitches (fuckyehfreddy)


What the fuck is this shit?

What the fuck is this shit?


Fading out..

Fading out..


Jack jack jack jack jack jack jack JACK

Jack jack jack jack jack jack jack JACK